Orin Therapy Conference in Prague with Dr. Vilma Partyková

Orin Therapy Conference in Prague, Czechoslovakia with Dr. Vilma Partyková

Here is a link to Dr. Partyková’s website.  It is written in both Czech and English:  http://www.urinoterapie.eu

Here is the Czech description of the video…

DUŠE K o urinoterapii a léčivých půstech

K pražskému Divadlu Kampa už patří pravidelné debaty Jaroslava Duška se zajímavými hosty. V sobotu 6. prosince Dušek sešel s lékařkou Vilmou Partykovou, s níž probral prospěšnost urinoterapie a léčivých půstů. Záznam najdete v tomto článku.

O DUŠI K: Zábavný, populárně naučný večer zve do míst, kde přebývá homo sapiens se smyslem pro humor. Jaroslav Dušek pravidelně nabízí divákům poutavou besedu se zajímavými hosty na témata pozemská i vesmírná. Poučí tak nejen sebe, ale i diváky a zároveň je zavede do prostředí, kam by se třeba sami nevypravili. DUŠI K je možné sledovat v přímém přenosu a později ze záznamu na webu ČT24.

Here is the Google Translation…

Souls to the Urine therapy and healing Fasting

The Prague theater Kampa already include regular debates Jaroslav Dusek interesting guests. On Saturday, December 6 Dusek met with the doctor Vilma Partyková with which woke Urine therapy and medicinal benefits of fasting. Recording can be found in this article.

O soul to: Entertainment, nonfiction evening invites to places where dwells homo sapiens with a sense of humor. Jaroslav Dusek regularly offers viewers an engaging discussion with interesting guests on topics terrestrial and space. Learn not only themselves but also the audience and is introduced into an environment where they would need nevypravili themselves. SOUL K can be viewed live and later from the record on the web CT24.

Dr. Vilma Partyková and Jaroslav Dusek discussing Distilled Water and its relation to Orin Therapy.

Dr. Vilma Partyková and Jaroslav Dusek go through a history of World Orin Congresses and, even though they are speaking in Czech, at the 15 minute mark they can be overheard talking about Distilled Water.  Fantastic!

The Distilled Waters knowledge is spreading around the globe!!!

To view the whole video, go here…

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/294650-duse-k-o-urinoterapii-a-lecivych-pustech/

Again, here is a link to Dr. Partyková’s website.
It is written in both Czech and English:  http://www.urinoterapie.eu